Jaargang 2015
Nr. 11689
Te raadplegen sinds
woensdag 9 mei 2012 9:00
Bekendmaking APV-vergunning Biljartvereniging ‘t Pumpke
De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende vergunning te hebben verleend:
Aanvraag: RHD-159924 biljartvereniging ’t Pumpke.
Activiteit: Rommel/snuffelmarkt op 8 maart 2015.
Plaats: Parkhuis, De Steeg.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht liggen voor een ieder de vergunningen ter inzage bij:
Gemeentehuis De Steeg, maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 15.00 uur, dinsdag van 17.30 uur tot 20.00 uur en vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.
Servicecentrum Velp, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
Servicecentrum Dieren, maandag van 12.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.
Indien u het met een besluit niet eens bent, kunt u als belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.
Voor informatie kunt u terecht bij het team Bijzondere Wetten:
René Arentshorst, telefoonnummer (026) 49 76 348 | r.arentshorst@rheden.nl; of
Ingrid Hagen-Pietersma, telefoonnummer (026) 49 76 293 | i.hagen@rheden.nl.

Inhoudsopgave